zaterdag 14 november 2009

Begeleiding via Skype


ROC Aventus (Anja Vondenhoff) heeft in samenwerking met Hogeschool Saxion vorig jaar een module “Internationalisering” ontwikkeld. Het project stimuleert studenten zich in te leven in hun nieuwe stageland. Dit wordt gedaan via taallessen, I-BPV-voorlichtingen opdrachten en interviews. Belangstelling? Neem contact op met Anja Vondenhoff (HTR)

Om tot een nog betere voorbereiding te komen wordt nu geprobeerd met behulp van Skype kennis tussen buitenlandse stagiaires, docenten en medestudenten uit te wisselen.
Skype bekend is bij studenten/docenten en ouders. Toch wordt zelden het initiatief genomen om Skype tijdens de stage daadwerkelijk in te zetten. Belangstelling? Neem contact op met Raymond Vermeulen

Geen opmerkingen: