woensdag 2 januari 2008

CGO duurder dan traditioneel onderwijs

Voor de invoering van CGO zal eenmalig extra geld uitgetrokken moeten worden om ├╝berhaupt van CGO een succes te kunnen maken en ook wat betreft de doorlopende kosten vraagt Patrick Koning zich af of het CGO niet duurder is dan het traditionele onderwijs in zijn weblogartikel CGO: wat kost dat nou?. Zowel wat betreft de investeringen in deze nieuwe onderwijsvorm, als in de doorlopende kosten (immers: er wordt meer van de studenten verwacht) beargumenteert Patrick dat de portemonnee getrokken zal moeten worden om van CGO een succes te maken.
CGO is niet goedkoper, is geen bezuiniging en er moet anders tegen de bekostiging van het onderwijs aangekeken worden, zo stelt hij.

Geen opmerkingen: