vrijdag 25 januari 2008

IPON 2008 gaming

Presentatie Gamingproject Kennisnet

Tijdens de IPON 2008 is het gamingproject 2007 gepresenteerd door de projectleiders: Leonie Verhoeff en Hannie van der Heijden.

De aanwezige docenten (voornamelijk PO en VO) waren m.n. geinteresseerd in welke games werken in het onderwijs: grote multiplayergames zoals World of Warcraft of minigames. In dit project is veelal gekozen voor games met een relatie naar de opleiding (economisch, dierenverzorging, horeca e.d.) Maar dat hoeft niet ook een game als Lemmings kan prima ingezet worden in het onderwijs: als je maar duidelijk hebt als docent wat je de studenten wil laten leren. (In dit geval studenten die moeten leren opdrachten en procedures op te volgen.)

Wie meer wil lezen over de ervaringen van dit project kan het onderzoeksrapport lezen en/of de lesbrieven bekijken die zijn ontwikkeld op door de docenten.

Klik hier voor wie meer wil weten over games die je kunt gebruiken in het PO/VO/BVE onderwijs.

Geen opmerkingen: