woensdag 16 januari 2008

Vergeet learning objects en leermodules

Stephen Downes in een lange maar interessante video over E-learning 2.0: vergeet statische learning objects en leermodules. "Leren moet daar zijn waar we het nodig hebben - we moeten het niet ergens hoeven halen. Leren moet leerling-gericht zijn; de lerende is eigenaar van datgene wat geleerd moet worden. Leren moet dynamisch zijn; niet statisch".

Toch ben ik het met sommige van zijn uitspraken niet helemaal eens; zo zie ik nog steeds de rol van de docent om vergezichten te bieden; om andere standpunten en invalshoeken aan te reiken. Hoe kan een leerling eigenaar van zijn leerproces zijn als hij niet verder kan kijken dan z'n eigen horizon? Zelfs met de moderne technieken (Stephen die - als eigen voorbeeld - zijn presentatie op een website zet zodat anderen daarvan kunnen leren) blijft de rol expert-lerende in stand.

Ook zijn vergelijking met Civilization als game om van te leren vind ik nogal discutabel: in de oudere versies die ik zelf heb gespeeld bleek het niet mogelijk een vredelievende democratische samenleving te stichten. Wat voor boodschap geef je dan aan je "lerenden" mee: alleen agressieve militaire naties overleven?

Blogger (of web-log.nl) als fenomeen om te "leren" - hoe het met de parkiet van Anita en de kat van John gaat? Behalve veel zinvolle weblogs wordt er natuurlijk ook een hoop bagger op het internet gegooid.

Maar in het voorgaande zit voor Stephen Downes nu juist ook de uitdaging: hoe zorg je dat je de beschikking hebt over de juiste materialen? Daar komt het netwerk om de hoek kijken: we gaan gebruik maken van een Persoonlijke Leer Omgeving. Door jouw eigen acties organiseer je je netwerk.
En en passant wordt de manier waarop Google werkt ook nog even onderuit gehaald: achterhaald; een onveilige manier van omgaan met bronnen en materialen door alles op één plaats op te willen slaan.
Volgens Stephen Downes moet je die netwerken ook kunnen combineren. Ook daar valt nog wel wat op af te dingen: niet alle studenten willen een vermenging van school met hun social network, zoals Wilfred Rubens al eerder schreef.

Niettemin zit er veel interessants in zijn lezing Trends and Impacts of E-learning 2.0 gehouden op de "International Conference on Open Courseware and eLearning in Taipei, Taiwan" (21 juni 2007):

Geen opmerkingen: